Výsledky z Genomie

Obdrželi jsme výsledky genetických testů z laboratoře Genomia. V podmínkách chovnosti (Zápisní řád KCHŠH) Klubu chovatelů švýcarských honičů jsou tyto testy nově vyžadovány od 1.1.2019. Pro nás bylo samozřejmostí nechat Ary otestovat, i když tato povinnost nebyla ještě v platnosti. Máme potvrzeno, že Ary nenese vlohy pro hnědou barvu (výsledek BB), což je naprosto v pořádku a žádoucí. Proč tomu tak je, a proč je nutné nechat chovné jedince testovat, můžete zjistit zde. Jsme moc rádi za tyto zprávy a výsledek z Genomie nás zase posunul dál v plánování odchovu štěňátek.

genetické testy vlohy pro hnědou barvu
Výsledky z Genomie

Rok 2018 za námi

Rok 2018 je za námi a můžeme konstatovat, že důležité předsevzetí pro uplynulý rok se nám podařilo naplnit. Ary se stala chovnou fenou! Bonitací úspěšně prošla na Speciální výstavě Klubu chovatelů švýcarských honičů v Náměšti na Hané 16. června 2018. Výstavu posuzoval pan ing. Leoš Jančík a Ary získala v třídě otevřené V1, CAC. V bonitačním posudku je hodnocena jako: „Standardní fena, výborný pohyb a úhlení, hezká hlava, korektní skus, ideální barva bez stříkání. Velmi vhodná do chovu.“ Pan rozhodčí vyzdvihl hlavně její bílou barvu bez četných stříkanců černé.

Také na druhé klubové akci loňského roku si Ary vedla skvěle. Na Klubové výstavě KCHŠH ve Vysočanech 8.září 2018 opět zvítězila v třídě otevřené a získala ocenění V1, CAC. Tentokrát posuzoval pan Petr Řehánek. Na klubových výstavách je vždy silná konkurence, proto si obou výsledků nesmírně vážím a jsem ráda, že se Ary opakovaně výborně prezentovala. Ačkoliv jsme planovali zúčastnit se více výstav, toto předsevzetí se nám tak docela nepodařilo splnit. Doufám, že v roce 2019 budeme do výstavních kruhů vyrážet častěji!

Speciální výstava 2018 CAC