Ary Ladies Briggar je Český šampion

český šampion krásy
Ary Český šampion, 7. 1. 2020

Koncem roku 2019 došlo na jednání Českomoravské kynologické unie ke změně podmínek pro udělování titulu Český šampion pro plemena podle FCI podřízených zkouškám a to s platností od 1. 1. 2020. Nyní jsou dvě možnosti jak titulu Českého šampiona dosáhnout.

První možnost pro psy, kteří mají zkoušku opravňující k zařazení do třídy pracovní stačí 2x CAC. Druhá možnost je určená pro psy bez zkoušek, kdy pes musí získat 6x CAC nejméně ve dvou výstavních sezónách a z toho minimálně 3x CAC na mezinárodní výstavě, 1x na výstavě pořádané klubem a zbývající 2x CAC na mezinárodní,národní, speciální nebo klubové výstavě. Dobrá zpráva pro mnohé je to, že lze použít i čekatelství získaná před 1. 1. 2020.

Naše Arynka tyto podmínky splňuje, a tak jí byl 7. 1. 2020 přiznán titul  Český šampion. S touto možností jsme nepočítali a nové podmínky nás mile překvapily. O to máme z titulu větší radost.

Pro mnohé majitele loveckých a pracovních psů, kteří zkoušky mají, to bylo rozčarování a zažila jsme četné bouřlivé diskuze na toto téma. Všichni, kdo se psy pracují, připravují je na zkoušky a jsou oprávněni psa vystavovat ve třídě pracovní, mají můj obdiv a jejich přínos pro loveckou kynologii pokládám za nespochybnitelný.

Na věc ale lze nahlížet i z druhé strany. Čekatelství na národního i mezinárodního šampiona pes získává na národních a mezinárodních výstavách, kde jde především o exteriér psa, posuzuje se krása, povaha a soulad s handlerem, pracovní schopnosti jsou odsunuty do pozadí. K tomu jsou výstavy psů primárně určeny. Pro pracovně vedené psy se otvírají další možnosti, jak dosáhnout ocenění získáním pracovních titulů CACT, CACIT. Tituly šampionů práce jsou bez zkoušek nedostupné a my ostatní můžeme jen tiše závidět.

Podle mého názoru s novými podmínkami nejde o žádnou nespravedlnost, ale další možnost pro majitele pracovních psů, kteří z jakýchkoliv důvodů nemají možnost zkoušek dosáhnout, jak své psy prezentovat a přitáhnout pozornost veřejnosti k chovu některých dnes už málopočetných plemen.