Lazurová hora

Jak vznikl název naší chovatelské stanice od Lazurové hory

Lazurová hora je naše srdeční záležitost. Magické místo, kam se rádi vracíme, leží nedaleko Mariánských Lázní nad údolím Kosího potoka, který je malým muškařským rájem. Nad divokým údolím potoka se zříceninami starých vodních mlýnů se zanesenými náhony a vývěry pramenů dominuje nad ostatními vrchy Lazurová hora (650m n.m.). Přesněji nedaleko soutoku Kosího a Vysočanského potoka, od kterého vede okoloTabákového mlýna nenápadná cestička až na vrchol hory.

Pod Lazurkou

Na skalnatém ostrohu na jejím vrcholu jsou částečně patrné ruiny hradu, dnes nazývaného  Michalšperk z přelomu 13. a 14. století. Ze zbytků a fragmentů si dnes lze jen ztěžka udělat představu o jeho původní podobě, částečně i proto, že povědomí o jeho existenci upadlo postupně v zapomnění. Jeho hlavní dominantou byla mohutná okrouhlá věž, dnes již rozpadlá ve vysoký kužel suti. V okolí hradu se později rozmohla čilá těžba vzácných kovů, celý hradní vrch je prokopán desítkami středověkých komor a štol klesajících do nitra hory.

Suťové lesy pokrývající vrch a mající pralesní charakter jsou dnes vyhlášeny přírodní rezervací, místo je bohaté na zvěř, zaroveň i chráněným hnízdištěm netopýra velkého, který se zabydlel ve starých štolách.  Odlehlost místa a divoká příroda, která opět převzala nadvládu nad údolím i okolními kopci, daly vzniknout prostředí, kde člověk snadno načerpá nové síly.